Sredi poljan si in poješ mi pesem zeleno vso, pesem vetra in vej in trave in sonca na travi, pesem hitečih in pesem stoječih valov, pesem srebrnih in pesem zlatih valov - pesem potokov in pesem žit.
(O. Župančič, 1908)

Sredi poljan si in poješ mi pesem zeleno vso, pesem vetra in vej in trave in sonca na travi, pesem hitečih in pesem stoječih valov, pesem srebrnih in pesem zlatih valov - pesem potokov in pesem žit.
(O. Župančič, 1908)

DOMOVINA
pa je DOM,
je zavetje in počitek
za še takega zgubljenca.
Je ena sama,
kakor MATI.
(M. Kačič, 2005)

DOMOVINA
pa je DOM,
je zavetje in počitek
za še takega zgubljenca.
Je ena sama,
kakor MATI.
(M. Kačič, 2005)

Bog živi vas Slovenke,
prelepe, žlahtne rožice;
ni take je mladenke,
ko naše je krvi dekle;
naj sinov
zarod nov
iz vas bo strah sovražnikov!
(F. Prešeren, 1844)

Bog živi vas Slovenke,
prelepe, žlahtne rožice;
ni take je mladenke,
ko naše je krvi dekle;
naj sinov
zarod nov
iz vas bo strah sovražnikov!
(F. Prešeren, 1844)

Nihče ne ljubi domovine,
ker je velika,
temveč ker je njegova.
(slovenska modrost)

Nihče ne ljubi domovine,
ker je velika,
temveč ker je njegova.
(slovenska modrost)

O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: “Tod bodo živeli veseli ljudje!”
(I. Cankar, 1909)

O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: “Tod bodo živeli veseli ljudje!”
(I. Cankar, 1909)

Slovenc, tvoja zemlja je zdrava
in pridnim nje lega najprava.
Pólje, vinograd,
gora, morjé,
ruda, kupčija
tebe redé.
(V. Vodnik,1795)

Slovenc, tvoja zemlja je zdrava
in pridnim nje lega najprava.
Pólje, vinograd,
gora, morjé,
ruda, kupčija
tebe redé.
(V. Vodnik,1795)

Bodi zdrava, domovina,
mili moj slovenski kraj!
Ti prekrasna, ti edina
meni si zemeljski raj!
(R. Razlag, 1853)

Bodi zdrava, domovina,
mili moj slovenski kraj!
Ti prekrasna, ti edina
meni si zemeljski raj!
(R. Razlag, 1853)

Lepa je moja dežela. Lepa do muke.
Samo tu gruli prsteno grlo rim.
Samo tu so tudi groze manj hude.
Samo tu lahko živim.
(T. Pavček, 1988)

Lepa je moja dežela. Lepa do muke.
Samo tu gruli prsteno grlo rim.
Samo tu so tudi groze manj hude.
Samo tu lahko živim.
(T. Pavček, 1988)

Slovenec sem!
Tako je mati d'jala,
ko me je dete pestovala.
Zatorej dobro vem:
Slovenec sem!
(J. Gomilšak, 1866)

Slovenec sem!
Tako je mati d'jala,
ko me je dete pestovala.
Zatorej dobro vem:
Slovenec sem!
(J. Gomilšak, 1866)

Zakaj gore in poljane oznanjajo,
da je Bog ustvaril paradiž za
domovino veselemu rodu,
blagoslovljenemu pred vsemi drugimi.
(I. Cankar, 1909)

Zakaj gore in poljane oznanjajo,
da je Bog ustvaril paradiž za
domovino veselemu rodu,
blagoslovljenemu pred vsemi drugimi.
(I. Cankar, 1909)

Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote; razsul jo je na vse štiri strani, od štajerskih goric do strme tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev in je rekel: “Veseli ljudje bodo živeli tod; pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje!”
Kakor je rekel, tako se je zgodilo.
(I. Cankar, 1909)

Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote; razsul jo je na vse štiri strani, od štajerskih goric do strme tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev in je rekel: “Veseli ljudje bodo živeli tod; pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje!”
Kakor je rekel, tako se je zgodilo.
(I. Cankar, 1909)

Rož, Podjuna, Zila,
venec treh dolin,
moja domovina,
narod moj trpin.
(J. Mikula in J. Olip, 1938)

Rož, Podjuna, Zila,
venec treh dolin,
moja domovina,
narod moj trpin.
(J. Mikula in J. Olip, 1938)

S silo neznano
si segla mi do duše globin:
do zdaj nisem vedel, kako sem tvoji sin,
kako te ljubim globoko …
Domovina, daj mi roko,
ne beži, ostani pri meni,
tesno, tesno me okleni …
(O. Župančič, 1903/04)

S silo neznano
si segla mi do duše globin:
do zdaj nisem vedel, kako sem tvoji sin,
kako te ljubim globoko …
Domovina, daj mi roko,
ne beži, ostani pri meni,
tesno, tesno me okleni …
(O. Župančič, 1903/04)

Nikjer ni zemlja tako skromna in radodarna,
nikjer ne pride lastovka tako hitro na jug,
nikjer ni nikoli tako bledikava zarja
skozi stoletja ohranjala up.
(T. Pavček, 1988)

Nikjer ni zemlja tako skromna in radodarna,
nikjer ne pride lastovka tako hitro na jug,
nikjer ni nikoli tako bledikava zarja
skozi stoletja ohranjala up.
(T. Pavček, 1988)

Ta dežela je najlepša,
najbolj vesela dežela sveta.
Pod to prstjo spi prva zvezda.
Poslednja bo sijala s tega neba.
(G. Strniša, 1972)

Ta dežela je najlepša,
najbolj vesela dežela sveta.
Pod to prstjo spi prva zvezda.
Poslednja bo sijala s tega neba.
(G. Strniša, 1972)

Odkod privrel si sok besede naše?
Iz kraških hrastov, iz triglavske trave?
Iz strug globokih Save, Soče, Drave?
Si med vekov, nabran s panonske paše?
(A. Gradnik, 1922)

Odkod privrel si sok besede naše?
Iz kraških hrastov, iz triglavske trave?
Iz strug globokih Save, Soče, Drave?
Si med vekov, nabran s panonske paše?
(A. Gradnik, 1922)

Na svetu lepše rož'ce ni,
kot je ta vinska trta,
pozimi spi, polet cveti,
v jesen sode nataka.
(A. M. Slomšek, 1833)

Na svetu lepše rož'ce ni,
kot je ta vinska trta,
pozimi spi, polet cveti,
v jesen sode nataka.
(A. M. Slomšek, 1833)

Kaj je Sikult?

Ideja za ustanovitev zasebnega zavoda SiKult je zorela že v letu 2020, ko sva  združila svoje znanje in dve desetletji delovnih izkušenj na področju izobraževanja, turizma in kulture ter pričela snovati idejo o zasebnem zavodu, ki bo deloval na področju izobraževanja ter interpretacije naravne in kulturne dediščine s poudarkom na slovenskem jeziku in kulturi doma in po svetu. S sloganom, ki zaobjema celotno filozofijo zavoda »Ljubim slovensko – kultura nas združuje, natura nas navdihuje«, želiva ohranjati in predstavljati kulturo slovenskega naroda in naravno okolje Slovenije.

SiKult je pričel z delovanjem ob 30. rojstnem dnevu samostojne Slovenije.

Mateja Cuznar Zadnik

Mateja Cuznar Zadnik

profesorica slovenščine

Željo deliti znanje in izkušnje med mlade sem začutila že v času otroštva in jo uresničila, ko sem diplomirala iz slovenščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Že v času študija sem bila prostovoljka na Centru za pomoč mladim Ljubljana in skupaj z Matjažem in ostalimi prostovoljci smo osnovali planinski tabor socialnih veščin “Svizec”. Znanje slovenščine že skoraj dve desetletji prenašam na osnovnošolce, občasno pa ga na Ljudski univerzi Jesenice delim tudi starejšim slušateljem. Svoje organizacijske veščine sem pridobila na mestu pomočnice ravnatelja v eni večjih osnovnih šol na Gorenjskem. Sem dolgoletna predsednica Kulturno prosvetnega društva Podkoren, kjer sva prav tako z Matjažem posnela etnološki film “Podkoren – skriti gorski biser”. Svojo ljubezen do slovenskega jezika in slovenstva uresničujem v okviru Zasebnega zavoda SiKult..

Matjaž Podlipnik

Matjaž Podlipnik

diplomirani organizator v hotelirstvu in turizmu

Že od otroštva so me privlačile knjige, naravna in kulturna dediščina, zgodovina ter tradicija. Domoljubje mi je bilo položeno v zibko. Po končani gimnaziji na Jesenicah sem nadaljeval s študijem turizma na Bledu, saj sem tako najlažje potešil svojo željo po nadgradnji in interpretaciji znanj, ki jih pridobivam skozi vse življenje. Pridobil sem kar nekaj licenc s področja turističnega vodenja, med njimi tudi nacionalno licenco. Velik del svojega časa sem namenil turističnemu razvoju vasi pod Triglavom, kjer sem že drugi mandat predsednik Turističnega društva Dovje-Mojstrana in obenem poskušam kot vodja muzeja velik del sebe pustiti v vsebinah in poslovanju Slovenskega planinskega muzeja. Z mano je šlo na pot na tisoče zadovoljnih gostov. Z Matejo sva v okviru različnih projektov in društev velikokrat združila najina znanja v skupno uspešno zgodbo. Zasebni zavod SiKult je najboljša med njimi.

Ta stran uporablja piškotke. več informacij

Če jih ne dovolite, stran morda ne bo delovala pravilno. Ali jih želite omogočiti?

zapri